Τα αποτελέσματα των σημερινών rapid test στην Π.Ε. Λάρισας