Το Εργαστήρι Μελωδία φιλοξενεί την Ελένη Βιτάλη στις 31/3 και 1/4