Εφημερεύοντα νοσοκομεία στη Λάρισα

Εφημερεύοντα νοσοκομεία στη Λάρισα

10/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
11/11/2020 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
12/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
13/11/2020 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
14/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
15/11/2020 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
16/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
17/11/2020 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
18/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
19/11/2020 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
20/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
21/11/2020 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
22/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
23/11/2020 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
24/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
25/11/2020 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
26/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
27/11/2020 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
28/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
29/11/2020 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
30/11/2020 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

 

 

Ώρες Εφημερίας : 09:00 - 09:00 (Επομένης)

Διευθύνσεις νοσοκομείων:
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας : Τσακάλωφ 1
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας : Μεζούρλο


* Το vreslarisa.gr δεν ευθύνεται για τυχόν έκτακτες αλλαγές στο πρόγραμμα