Εφημερεύοντα νοσοκομεία στη Λάρισα

Εφημερεύοντα νοσοκομεία στη Λάρισα

10/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
11/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
12/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
13/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
14/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
15/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
16/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
17/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
18/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
19/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
20/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
21/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
22/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
23/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
24/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
25/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
26/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
27/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
28/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
29/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
30/12/2019 : Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
31/12/2019 : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

 

 

Ώρες Εφημερίας : 08:00 - 08:00 (Επομένης)

Διευθύνσεις νοσοκομείων:
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας : Τσακάλωφ 1
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας : Μεζούρλο


* Το vreslarisa.gr δεν ευθύνεται για τυχόν έκτακτες αλλαγές στο πρόγραμμα