Προσφορά τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας